Nakládání s osobními údaji zákazníků:

 

 

 

 


-    Osobní údaje našich zákazníků, jsou vždy považovány za přísně důvěrné. Prodávající /Ivan Najman/ je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /“GDPR”/. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů u nás je pouze plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 

-    Odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, tj., že souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou použity pouze pro realizaci jeho objednávky.
 

-    V objednávce rostlin jsou vyžadovány pouze osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt). Jediným účelem zpracování osobních údajů kupujícího u nás je realizace a expedice jeho objednávky, vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. To znamená, že se osobní údaje použijí pouze a jedině pro dodání objednaných okrasných rostlin kupujícímu.


-    Osobní údaje dále nejsou a nebudou shromažďovány v různých databázích, a nejsou a nebudou nikdy použity pro jakékoliv jiné účely než je realizace jedné dané objednávky. Nikdy nebudou použity pro zasílání elektronických obchodních sdělení, reklamních materiálů, nabídek přímého prodeje, různých průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany prodávajícího a ani nebudou nikdy a za žádných okolností poskytnuty třetí straně k jakémukoliv účelu.


-    Prodávající nepoužívá v rámci své internetové nabídky rostlin žádnou registraci zákaznických účtů ani se nepoužívají soubory cookie.


-    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu /před odesláním zásilky dle jeho objednávky/ neprodleně informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


-    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, může:

      -  požádat prodávajícího o vysvětlení,

      -  požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.